Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє стосовно всієї інформації, яку сайт, розташований на доменному імені www.ilmacademy.com.ua, може отримати про Користувача під час використання ним сайту.

  1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту ilmacademy.com.ua (далі – Адміністрація сайту)» – уповноважені особи на управління сайтом, які діють від імені ФОП Шикалов Іван Олександрович. Україна. м.Київ, 01001 . вул.Хрещатик 46Б, офіс 205 (далі — ФОП), організують та (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Оператор персональних даних» – фізична особа підприємець та його співробітники, що організує та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначальні цілі та зміст обробки персональних даних;

1.1.3. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що відноситься до прямо чи опосередковано визначеної чи визначеної фізичної особи (суб’єкта персональних даних).

1.1.4. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.5. “Конфіденційність персональних даних” – обов’язкова для дотримання ФОП або іншим особам, що отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.6. «Користувач сайту (далі Користувач)» – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет та використовує Сайт онлайн-курсу.

1.1.7. “Cookies” — невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті, намагаючись відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.8. IP-адреса — унікальна мережна адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

       2. ПОЛІТИКА БЕЗПЕКИ ПЕРЕДАЧІ РЕКВІЗИТІВ ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ

2.1. При оплаті замовлення банківською картою обробка платежу (включаючи введення номера карти) відбувається на захищеній сторінці процессінгової системи. Це означає, що ваші конфіденційні дані (реквізити карти, реєстраційні дані та інше) та їхня обробка повністю захищена, і ніхто не може отримати персональні та банківські дані Відвідувача.

2.2. При роботі з картковими даними застосовується стандарт захисту інформації, розроблений міжнародними платіжними системами Visa та MasterCard, що забезпечує безпечну обробку реквізитів Банківської карти Власника. Застосована технологія передачі даних гарантує безпеку щодо операцій з банківськими картами шляхом використання протоколів SSL.

     3.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Використання Користувачем сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

3.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності, Користувач повинен припинити використання сайту.

3.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише на сайті ilmacademy.com.ua. Онлайн-курс не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті.

3.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту Онлайн-курсу.

4. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

4.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту, ФОП ilmacademy.com.ua щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає на запит Адміністрації сайту при реєстрації на ньому.

4.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті на головній та третіх сторінках, а також включає наступну інформацію:

4.2.1. прізвище, ім’я, по батькові Користувача;

4.2.2. дата народження;

4.2.3. адресу електронної пошти (e-mail);

4.2.4. місце проживання Користувача;

4.2.5. дата народження користувача

4.2.6. відомості про базову освіту.

4.3. Також до персональних даних користувача Сайту відносяться дані, які автоматично передаються в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер користувача, час доступу, адресу сторінки, що запитується.

4.4. Будь-яка інша персональна інформація не обумовлена вище (історія покупок, використовувані браузери та операційні системи тощо) підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п.п. 6.2. та 6.3. цієї Політики конфіденційності.

    5. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

5.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати в цілях:

5.1.1. Ідентифікація Користувача, зареєстрованого на сайті.

5.1.2. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання Сайту, опрацювання запитів та заявок від Користувача.

5.1.3. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

5.1.4. Створення облікового запису для проходження курсу(ів), якщо Користувач погодився на створення облікового запису.

5.1.5. Повідомлення Користувача Сайту про початок, закінчення, результати занять, а також результати навчання.

5.1.6. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням Сайту

6. СПОСОБИ ТА ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

6.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

6.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, організаціями поштового зв’язку, операторам електрозв’язку виключно з метою оповіщення Користувача, зареєстрованого на Сайті.

6.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України лише на підставах та у порядку, установленому законодавством.

6.4. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

6.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

6.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, спричиненим втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

7. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Користувач зобов’язаний:

7.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідні для користування Сайтом.

7.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.

7.2. Адміністрація сайту зобов’язана:

7.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

7.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування чи розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. та 5.3. цієї Політики Конфіденційності.

7.2.3. Вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

7.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Адміністрація сайту, яка не виконала своїх зобов’язань, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. та 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

8.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:

8.2.1. Стала громадським надбанням до її втрати чи розголошення.

8.2.2. Була отримана від третьої сторони до її отримання Адміністрацією сайту.

8.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

    9. Вирішення суперечок

9.1. До звернення до суду з позовом щодо спорів, що виникають із відносин між Користувачем сайту Онлайн-курсу та Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору).

9.2 Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

9.3. При недосягненні угоди спір буде передано на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

9.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ

10.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.

10.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

10.3. Чинна Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою ilmacademy.com.ua

Складено та затверджено «16» червня 2020 р.

                                                                                        (на русском языке)

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую сайт, расположенный на доменном имени www.ilmacademy.com.ua, может получить о Пользователе во время использования им сайта.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

1.1. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:

1.1.1. «Администрация сайта ilmacademy.com.ua (далее – Администрация сайта) » – уполномоченные лица на управление сайтом, действующие от имени ФЛП Шикалов Иван Александрович. Украина. г.Киев, 01001 . ул.Крещатик 46Б, офис 205   (далее — ФЛП), организуют и (или) осуществляет обработку персональных данных, а также определяют цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

1.1.2. «Оператор персональных данных» – физическое лицо предприниматель и его сотрудники, организующее и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели и содержание обработки персональных данных;

1.1.3. «Персональные данные» – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

1.1.4. «Обработка персональных данных» – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

1.1.5. «Конфиденциальность персональных данных» – обязательное для соблюдения ФЛП или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.

1.1.6. «Пользователь сайта (далее Пользователь)» – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт онлайн-курса.

1.1.7. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.

1.1.8. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.

2. ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДАЧИ РЕКВИЗИТОВ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТОЧКИ

2.1. При оплате заказа банковской картой обработка платежа (включая ввод номера карты) производится на защищенной странице процессинговой системы. Это означает, что ваши конфиденциальные данные (реквизиты карты, регистрационные данные и т.д.) и их обработка полностью защищены, и никто не может получить персональные и банковские данные Посетителя.

2.2. При работе с карточными данными применяется стандарт защиты информации, разработанный международными платежными системами Visa и MasterCard, обеспечивающий безопасную обработку реквизитов Банковской карты Владельца. Применяемая технология передачи данных обеспечивает безопасность операций с банковскими картами путем использования протоколов SSL.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Использование Пользователем сайта  означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.

3.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование сайта.

3.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту ilmacademy.com.ua. Онлайн-курс не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте.

3.4. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем сайта Онлайн-курса.

4. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

4.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации сайта, ФЛП ilmacademy.com.ua по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации сайта при регистрации на нем.

4.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения регистрационной формы на Сайте на главной и третьих страницах, а также включает в себя следующую информацию:

4.2.1. фамилию, имя, отчество Пользователя;

4.2.2. дата рождения;

4.2.3. адрес электронной почты (e-mail);

4.2.4. место проживания Пользователя;

4.2.5. дата рождения пользователя

4.2.6.  сведения о базовом образовании.

4.3. Также к персональным данным пользователя Сайта относятся данные, которые автоматически передаются в процессе их использования с помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя, время доступа, адрес запрашиваемой страницы.

4.4. Любая иная персональная информация не оговоренная выше (история покупок, используемые браузеры и операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 6.2. и 6.3. настоящей Политики конфиденциальности.

5. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

5.1. Персональные данные Пользователя Администрация сайта  может использовать в целях:

5.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте.

5.1.2. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, обработка запросов и заявок от Пользователя.

5.1.3. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем.

5.1.4. Создания учетной записи для прохождения курса(ов), если Пользователь дал согласие на создание учетной записи.

4.1.5. Уведомления Пользователя Сайта  о начале, окончании, результатах занятий, а также результатах обучения.

5.1.6. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем связанных с использованием Сайта

6. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

6.2. Пользователь соглашается с тем, что Администрация сайта вправе передавать персональные данные третьим лицам, в частности, организациями почтовой связи, операторам электросвязи, исключительно в целях оповещения Пользователя, зарегистрированного на Сайте.

6.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти Украины только по основаниям и в порядке, установленным законодательством.

6.4. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.

6.5. Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.

6.6. Администрация сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя.

7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

7.1. Пользователь обязан:

7.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования Сайтом.

7.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной информации.

7.2. Администрация сайта обязана:

7.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 настоящей Политики конфиденциальности.

7.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 5.2. и 5.3. настоящей Политики Конфиденциальности.

7.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.

7.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Администрация сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с законодательством Украины, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.2., 5.3. и 7.2. настоящей Политики Конфиденциальности.

8.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация сайта не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:

8.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.

8.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией сайта.

8.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем сайта Онлайн-курса и Администрацией сайта, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).

9.2 .Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.

9.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в соответствии с действующим законодательством Украины.

9.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Администрацией сайта применяется действующее законодательство Украины.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.

10.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.

10.3. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу ilmacademy.com.ua

Составлено и утверждено «16» июня 2020 г.